Outsourcing informatyczny IT

Outsourcing informatyczny, to nowoczesna strategia zarządzania przy wykorzystaniu usług zewnętrznych firm informatycznych. To jedno z najefektowniejszych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów.
Outsourcing IT może dotyczyć pełnej obsługi, jak i wybranych przedmiotów i procesów.Wybierając usługi WARSAW IT w zakresie outsourcingu IT Wasza firma ma pewność,że podnosi swoją skuteczność i efektywność zarządzania, redukuje koszty, posiada dostęp do specjalistycznej wiedzy, zaoszczędza cenny czas i zasoby ludzkie, co doceniają szczególnie małe i średnie firmy.
WARSAW IT w ramach swoich usług outsourcingowych zapewnia Państwu:

 • bezpieczeństwo informatyczne firmy
 • dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych
 • administrację wewnętrzną siecią komputerową
 • stałą obsługę serwisową
 • pomoc techniczną zarówno w siedzibie firmy, jak i zdalną
 • zakup/modernizację i rozbudowę sprzętu komputerowego
 • bezpieczeństwo danych oraz infrastruktury IT
 • hosting ( WWW , e-mail, ftp)
 • gwarancję poufności danych popartą klauzulą poufności
 • projektowanie, wykonywanie i modernizacja sieci komputerowych
 • obsługę central telefonicznych PSTN\ ISDN\ voIP
 • wsparcie techniczne na miejscu u klienta